Naar expertises

Stikstofarm bouwen

Innoveren voor een leefbare wereld

In onze sector is het beperken van de stikstofuitstoot een even actueel als uitdagend onderwerp. Want hoe kunnen wij ervoor zorgen dat bouwprojecten voldoen aan steeds strengere eisen? Bij du Prie nemen we hierin graag het voortouw: wij zijn van oudsher gewend om ons te blijven aanpassen aan de eisen van de tijd. We anticiperen door innovaties te introduceren op de bouwplaats, te testen en te omarmen als ze effectief blijken. Stikstofarm bouwen is mogelijk – dat is onze overtuiging.

Naar een stikstofarme bouwplaats

Wij lopen graag voorop in het toepassen van nieuwe technologie, bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van uitstoot op de bouwplaats. Uit onderzoek dat wij hebben gedaan tijdens een nieuwbouwproject naast een Natura 2000-gebied, blijkt het gebruik van elektrische werktuigen op de bouwplaats het meest effectief. Om dit mogelijk te maken, moet al in de ontwerpfase rekening worden gehouden met de stikstofuitstoot. Dus van tevoren kijken hoe er zo licht mogelijk kan worden gebouwd met zo min mogelijk materiaalgebruik. Wij zetten ons in om dat zoveel mogelijk te integreren in onze projecten.

Ook onze eigen lat ligt hoog

Binnen het project PI Scheveningen onderzochten wij hoe de stikstofuitstoot op de bouwplaats kan worden teruggebracht. Real-time data vanuit een bouwplaats van du Prie in Scheveningen kon hiervoor worden gebruikt. du Prie neemt de uitkomsten van het onderzoek mee in de verdere innovatie van ontwikkel- en bouwprocessen.

Het team van du Prie staat voor u klaar

Maak gebruik van onze kennis en ervaring voor een stikstofarme bouwplaats.

Vragen? Wij helpen u graag
Anna du Prie
Tendermanager